STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİM DÖKÜMANI


İÇİNDEKİLER

 

STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS PROGRAMI EĞİTİM DÖKÜMANI. 1

1.     Sisteme Giriş. 3

2.     Ana sayfa. 3

3.     Stratejik Plan Oluşturma. 5

4.     Analiz. 7

4.1. Organizasyon Hiyerarşisinin Oluşturulması 7

4.2. İdare Performans Hedefi Tanımlama. 7

4.3. Gösterge Tanımlama. 8

4.4. Proje / Faaliyet Tanımlama. 11

5.     Veri Girişi 14

6.     İzleme. 17

7.     Raporlar 19

8.     Faaliyet Raporunun Hazırlanması 20

9.     İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması 21

10.       Birim Performans Programı Raporu. 22

11.       İdare Performans Programı Raporu. 23

12.       Stratejik Plan Hazırlama. 26


1.   Sisteme Giriş

Uygulama web tabanlıdır. İdarenizde sunucu makineye kurulduktan sonra uygulamaya girmek için internet tarayıcısına <sunucu web adresi>/SP.NET yazarak ulaşabilirsiniz.

(Uygulamanın kurulmasının ardından sistemin kullanıma hazır hale getirilmesi için sistem yöneticisi tarafından tanımlanması gereken bilgiler Sistem Kurulum Kılavuzunda ayrıntılı olarak anlatılmıştır.)

Sisteme giriş aşağıdaki ekrandan yapılmaktadır. Sisteme girebilmek için bir kullanıcı adı ve şifre gerekmektedir. Kullanıcı adınız ve şifreniz için sistem yöneticinize başvurunuz.

 

 

Sisteme kaydedilen kullanıcıların programı kullanabilmeleri için yetkilendirilmeleri gerekmektedir. Kullanıcılar bu yetkilendirme dahilinde programda bazı bölümlere erişebilir veya erişemez olacaklardır. Programdaki yetkiler aşağıda listelenmiştir:

·         Sistem Yöneticisi

·         Üst Yönetim

·         Birim Yöneticileri

·         Performans Temsilcileri

 

Kullanıcılar statülerine göre yukarıdaki yetkilerden birini veya birkaçını alarak sisteme giriş rolünü belirleyebilir. Bu yetkilendirme işlemini “Sistem Yöneticisi” yapmaktadır.

Giriş demosu için tıklayınız.

2.   Ana sayfa

Kullanıcı sisteme girdikten sonra ana sayfa ekranını görecektir. Ekran görüntüsü aşağıdadır.

 

Ana sayfa üzerinde bölüm başlıkları görülmektedir. Bu bölüm başlıklarını listelemek gerekirse:

·         Stratejik Plan Oluşturma

·         Analiz

o       Organizasyon hiyerarşisini oluşturma

o       İdare Performans Hedefi tanımlama

o       Gösterge tanımlama

o       Faaliyet tanımlama

·         Veri Girişi

o       Gösterge gerçekleşme bilgisi girişleri

o       Faaliyet gerçekleşme girişleri

·         İzleme

o       Performans Programı dahilinde gösterge ve faaliyetlerin durum analizi, gerçekleşme bilgilerinin izlenmesi ve yıl sonu kümülatif kontroller.

o       Stratejik plan dahilinde gösterge ve faaliyetlerin durum analizi, gerçekleşme bilgilerinin izlenmesi ve yıl sonu kümülatif kontroller.

o       Periyodik ve kümülatif olarak alınabilecek müdürlük ve göstergelerinin durum analizi, müdürlük performans puanının izlenmesi.

o       Veri giriş kontrolleri, verisi girilmemiş olan göstergelerin tespiti.

·         Raporlar

o       Faaliyet(yatırım) raporları

o       Birim analitik bütçe raporu

o       Gider bütçe fişi oluşturma

o       Kurumsal kod düzeyinde bütçe kaynak ihtiyacı ve bütçe gerçekleşmesi raporu

o       Fonksiyonel kod düzeyinde bütçe kaynak ihtiyacı ve bütçe gerçekleşmesi raporu

o       Ekonomik kod düzeyinde bütçe kaynak ihtiyacı ve bütçe gerçekleşmesi raporu

o       Stratejik plan düzeyinde bütçe kaynak ihtiyacı ve bütçe gerçekleşmesi raporu

o       Faaliyet düzeyinde bütçe kaynak ihtiyacı ve bütçe gerçekleşmesi raporu

o       Birim Faaliyet raporu başlıklarına göre sorgulama

o       İdare Faaliyet raporu başlıklarına göre sorgulama

o       Birim Performans Programı başlıklarına göre sorgulama

o       İdare Performans Programı başlıklarına göre sorgulama

·         Altyapı

o       Personel Tanımlama

o       Yetkilendirme

o       Analitik Bütçe Kodları

·         Birim Faaliyet Raporunun hazırlanması

·         İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması

·         Birim Performans Programının hazırlanması

·         İdare Performans Programının hazırlanması

·         Stratejik Plan sonuç raporunun hazırlanması

 

Yukarıda sıralanan başlıklarda kullanıcıların genel olarak yapabilecekleri listelenmiştir. Kullanıcılar yetkileri dahilinde bu başlıklara erişebilmektedir aynı zamanda başlıkların altında bulunan maddelerde de yetkilendirme mevcut olup sadece o başlık içinde değil başlık içindeki maddelerin de farklı yetkilere sahip kullanıcıların erişebilmesine izin verilmiştir.

 

Programdaki yetkilerin erişebileceği bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 

 

Altyapı tanımlama demosu için tıklayınız.

3.   Stratejik Plan Oluşturma

Stratejik planın oluşturulması sisteme Stratejik alan, stratejik amaç, stratejik hedef ve varsa stratejik projelerin girilmesini kapsamaktadır. Aşağıdaki ekranda stratejik amaçların nasıl ekleneceği gösterilmiştir.

 

Stratejik planda amaçlara ait kaynak ihtiyaçları belirlenebiliyorsa bu bilginin de tanımlama sırasında girilmesi ileride yapılacak raporlamalar için gerekli olacaktır.


 

Tanımlanan Stratejik Amaç altına stratejik hedef eklenerek devam edilir.

 

 

Stratejik planda yer alan tüm stratejik amaç ve hedefler yukarıdaki gibi eklenerek yapı oluşturulmuş olur. Bundan sonraki aşamada organizasyon hiyerarşisinin tanımlanması,  performans programında yer alan idare performans hedeflerinin tanımlanması ve bu performans hedeflerine bağlı gösterge ve faaliyetlerin oluşturulması gelmektedir.

 

Stratejik Plan demosu için tıklayınız.

 

4.   Analiz

Performans programının oluşturulmasına esas olacak bilgilerin sisteme tanımlandığı bölümdür. Bu bilgiler sırası ile aşağıda sunulmuştur.

 

Analiz demosu için tıklayınız.

4.1. Organizasyon Hiyerarşisinin Oluşturulması

İdarenin organizasyon yapısı sisteme tanımlandığı bölümdür. Organizasyon yapısı -gösterge ve faaliyetlerin birimlerle ilişkilendirilmesini sağlayarak izleme ve raporlamanın organizasyon hiyerarşisi üzerinden yapılmasını sağlar. Organizasyon tanımlaması aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

 

 

 4.2. İdare Performans Hedefi Tanımlama

Performans Programı döneminde tanımlanacak olan idare performans hedefleri stratejik plan ile ilişkileri kurularak bu bölümde tanımlanmaktadır. İdare performans hedefleri ilişkisel olarak sadece bir stratejik hedefe bağlı olabilir fakat bir performans hedefine birden fazla faaliyet ve gösterge eklenebilir.

 

Bu kapsamda idare performans hedeflerinin maliyetleri hesaplanırken kendisine bağlı olduğu faaliyetlerin maliyetleri toplamı göz önüne alınacaktır. Aşağıda idare performans hedefinin nasıl ekleneceği ekran görüntüsü ile birlikte açıklanmıştır.

 

 

İdare performans hedefinin stratejik planda bağlı olduğu hedef seçilir. Kodu ve adı yazılır. Diğer seçenekler idare performans hedefinin izlenmesinde gerekli olan parametrelerdir. Ölçü birimi, ölçüm periyodu bunlardan birkaçıdır. Performans hedefi tanımlandıktan sonra ilişkili performans göstergeleri ve faaliyetlerini tanımlamaya geçebiliriz.

 

4.3. Gösterge Tanımlama

Performans programı dönemi içinde birimler kendilerine ait göstergeleri sisteme girebilirler. Performans göstergelerinin girilebilmesi için gerekli bazı parametreler vardır. Bunlar:

·         Performans Programı ile ilişkisi (İdare performans hedefi)

·         Bağlı olduğu harcama birimi

·         Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli

·         Elde Edilme Maliyeti

·         Güvenilir Olmasının Dayanağı

·         Gösterge türü

·         Ölçü birimi

·         Giriş metodu

·         Değer aralığı

·         Ölçüm periyodu

·         Birikim yöntemi

 

Gösterge eklemek için Analiz sayfasında gösterge tanımlama seçeneği seçilerek ekrana giriş yapılır buradan yeni butonu tıklanarak gösterge detaylarına geçiş sağlanır. Gösterge detay ekranı aşağıdadır.

 

 

Gösterge tanımlamasında detaylar çok önemlidir. Burada yapılacak yanlış bir tanımlama göstergenin ölçülebilirliğini zorlaştıracağı gibi performansın belirlenmesinde de olumsuz etki yaratabilir. Gösterge tanımlamada anlaşılması gereken birkaç önemli detay var. Kısaca bu detaylara değinmek gerekirse:

 

Göstergenin hedef değeri ve gerçekleşme değeri kıyaslaması gösterge puanının oluşmasını sağlamaktadır.

 

Yukarda bahsedilen parametreler gösterge detayında girildikten sonra kaydetme işlemi yapılır.

 

4.4. Proje / Faaliyet Tanımlama

Proje / Faaliyetler ilgili performans programı içinde ilişkili oldukları idare performans hedeflerine bağlı olarak tanımlanmalıdır. Bunun haricinde proje / faaliyetlerin tanımlanması için birkaç parametre gereklidir. Bunlar:

·         Performans Programı ile ilişkisi (İdare performans hedefi)

·         Bağlı olduğu harcama birimi

·         Varsa sorumlu olduğu birimler ile ilişkisi

·         Faaliyetin başlangıç ve bitiş tarihi

·         Tipi

·         Projenin yeri

·         Sektörü

·         Statüsü

·         Toplam kaynak ihtiyacı

 

 

 

Proje / Faaliyet eklemek için Analiz sayfasında Proje / Faaliyet tanımlama seçeneği seçilerek ekrana giriş yapılır buradan yeni butonu tıklanarak gösterge detaylarına geçiş sağlanır. Proje / Faaliyet detay ekranı aşağıdadır.

 

 

Bu aşamadan sonra faaliyetin maliyet öngörüsünü sisteme girmemiz gerekmektedir. Bunun için “Performans Esaslı Bütçeleme” butonuna tıklayarak ilgili sayfanın ekrana gelmesini sağlarız.

 

Sistemde buraya kadar detaylı bir şekilde maliyet girişi yapılmamıştı. Faaliyet maliyetleri girilirken Analitik bütçe kodlarından faydalanarak bütçe içi ve bütçe dışı maliyetlerin girilmesi gerekmektedir. Faaliyet maliyetlerinin giriş ekranı aşağıdaki şekildedir.

 

 

Yukarıdaki şekilde faaliyetin performans esaslı bütçelemeye uygun olarak maliyet öngörüsü yapılmıştır. Bu öngörü maliyetin analitik bütçe kodları ile ilişkisinin kurulması, toplam kaynak ihtiyacı ve bu ihtiyacın bütçe içi ve bütçe dışı giderlere dağıtılmasını içermektedir.

 

İlgili faaliyet için maliyet unsurları girilerek faaliyetin toplam maliyeti girilmiş olur. Faaliyetlerin birimlerle ve stratejik planla ilişkisi olması birim maliyetlerinin ve stratejik plan maliyetlerinin oluşmasını da sağlamaktadır.


5.   Veri Girişi

 

Veri girişleri iki kısımdan oluşmaktadır. İlki performans göstergeleri gerçekleşme girişi diğeri ise faaliyetlerin gerçekleşme bilgileri girişidir. Gösterge ve Faaliyetlerin veri girişi sayfasına ana sayfada veri girişi sekmesine tıklanarak ulaşılır.

 

Gösterge girişleri aşağıdaki veri giriş sayfasında da görüleceği gibi periyotlara göre kategorize edilmiştir. Bu periyotlar göstergelerin kaç dönemde gerçekleşme bilgisinin girileceğini de bize hatırlatmaktadır.

 

 

Bizim tanımlamış olduğumuz gösterge altı aylık periyotlar içinde ölçüleceği için veri girişlerini de buna göre yapacağız. Girişler genellikle periyodun bitiş tarihinden sonraki ay içinde yapılması uygundur.

Göstergenin dönemi geldiğinde veri girişini yapmak için üzerine tıklamamız yeterlidir. Bu sayede veri girişini yapacağımız ekran açılacaktır. Bu ekranda gösterge ile ilgili detay bilgilerini de görebilmekteyiz. Kullanıcıya yardımcı olması açısından gösterge türü, ölçü birimi, ölçüm periyodu, değer aralığı, birikim yöntemi gibi detay bilgilerini ve bunun yanı sıra göstergenin hedef değerlerini ve müdürlük içindeki ağırlığını da görebiliriz.

 

 

 

Gerçekleşme bilgisi yukarıdaki ekrandan da görülebileceği gibi ilgili alana tıklanarak yapılacaktır. Gösterge değeri eğer hedef değerden sapma gösterdiyse sapma nedenini de yazmanız gerekmektedir. Yazmış olduğunuz sapma nedeni periyodik olmakla beraber göstergenin grafik ekranında görsel bir şekilde yer almaktadır. Gösterge grafiğini almak için ana sayfa üzerinde ilgili göstergeye tıklanır. Grafik ekranı aşağıdaki şekildedir. Emre buraya aylık veri girilen bir gösterge ekranı koyalım

 

 

 

Faaliyetlerin de gerçekleşme bilgileri veri girişi ekrandan yapılmaktadır. “Gerçekleşme Bilgisi Gireceğim Yatırımlar” altında ilgili faaliyetler yer almaktadır. Burada yapacağımız işlem faaliyetin 3 er aylık dönemlerde ne kadar harcamansın yapıldığı, nakdi ve fiziki gerçekleşmelerinin ne kadar olduğunu girmektir.

 

 

Gösterge ve faaliyet veri girişleri periyodik olarak yapılacak işlemlerdir. Bizim için bundan sonraki aşama izleme ve raporlama olacaktır. Gerçekleşme bilgileri performansımızı bütünde ne kadar etkilediğini ölçebilmek için program üzerindeki çok yönlü izleme seçeneklerini kullanabiliriz.

 

Veri girişi demosu için tıklayınız.

 

 

6.   İzleme

İzleme Performans göstergelerini ve faaliyetleri hem stratejik plan düzeyinde hem de performans programı düzeyinde incelememizi sağlar. Bunlardan bahsedecek olursak:

 

·         Stratejik plan bakışı: stratejik plan hiyerarşisi bakışında göstergelerin ilişkili olduğu stratejik hedeflerin altında gösterimi ile izleme yapılmaktadır. Göstergelerin periyodu, ağırlığı, ölçü birimi, hedef değeri ve gerçekleşme değeri yer almaktadır. Bu yöntemle faaliyetler de izlenebilmektedir. Faaliyetler stratejik planda ilişkili olduğu stratejik hedeflerin altında gösterilmektedir.

 

 

 

·         Performans programı bakışı: Organizasyon hiyerarşisinde göstergelerin izlenmesi yapılmaktadır. Burada göstergelerin puanlarından oluşan müdürlük puanlarını da izleyebilmekteyiz. Bu yöntemle faaliyetler de izlenebilmektedir. Faaliyetler bağlı olduğu müdürlüklerin altında gösterimi yapılmaktadır.

 

 

·         Gösterge Durum izleme: Bu izleme yöntemi her müdürlük için göstergelerin puansal olarak izlenmesini sağlayan bir yöntemdir. Gösterge gerçekleşme değerlerini hedef değerlerle karşılaştırarak ve göstergenin müdürlük içindeki ağırlığını kullanarak ağırlıklı bir puan oluşmasını sağlar. Göstergeleri hem tek tek hem de müdürlüğün genelinde tüm göstergelerden ne kadar puan aldığı görülebilmektedir.

 

 

·         Gösterge veri giriş izleme: Göstergeleri periyotlarına göre verisinin girilip girilmediğini kontrol etmek amacıyla kullanılmaktadır. “?” olan alanlar göstergenin girilmesi gereken gerçekleşme dönemlerini işaret etmektedir. Eğer ilgili dönem geldiği halde hala “?“ varsa o döneme veri girişi yapılmamış demektir.  

 

Yukarıdaki izleme yöntemleri ilgili performans dönemindeki tüm periyotlar içinde sorgulanabilir düzeydedir. İstenirse sadece bir periyoda göre değerler sorgulanabilir istenirse de belirlenen periyoda göre kümülatif olarak da sorgulama yapılabilir.

 

İzleme demosu için tıklayınız.

7.   Raporlar

 

Program üzerinde Gösterge raporları, yatırım raporları ve çok yönlü bütçe raporlarına yer verilmiştir. Bu raporları sıralamak gerekirse:

·         Yatırım raporları: Gerçekleşme bilgisi, nakdi ve fiziki gerçekleşmelerinin raporlanabileceği bir rapor türüdür.

·         Birim analitik bütçe raporu: Faaliyet maliyetlerini analitik bütçe kodları tablosuna yerleştirerek hazırlanan bir rapordur.

·         Gider bütçe fişi: Faaliyetlerin ekonomik kodlarına göre maliyet kalemlerini bütçe fişi olarak raporlanmasıdır.

·         Kurumsal kod bütçe izleme: Müdürlüklerin kaynak ihtiyaçlarını ve toplam harcamalarının raporudur.

·         Fonksiyonel kod bütçe izleme: Fonksiyonel kod düzeyinde kaynak ihtiyacını sorgulamak ve bu fonksiyonel kodlara yapılan toplam harcama miktarlarını raporlamaktadır.

·         Ekonomik Kod Bütçe izleme: Ekonomik kod düzeyinde kaynak ihtiyacı sorgulamak ve bu ekonomik kodlara yapılan toplam harcama miktarlarını raporlamaktadır.

·         Proje bütçe gerçekleşmesi: Faaliyetlerin ne kadar kaynak ihtiyacı ve ne kadar gerçekleşmesi olduğunu raporlamaktadır.

·         Amaçlarla Bütçe izleme: Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere ne kadar kaynak ihtiyacı ve ne kadar harcama yapıldığını görebilmemizi sağlar.

·         Faaliyet raporu göre raporlama: Faaliyet raporundaki verileri geçmiş yıllara ve tüm müdürlüklere ait verilerin istenilen başlıklar sorgulanarak raporlanmasını sağlar.

·         İdare faaliyet raporu başlıklarına göre raporlama: İdare faaliyet raporundaki geçmiş yıllara ait verilerin istenilen başlıklar sorgulanarak raporlanır.

·         Birim performans programı başlıklarına göre raporlama: Birim performans programındaki verilerin geçmiş yıllara ve tüm müdürlüklere göre istenilen başlıklar sorgulanarak raporlanmasını sağlar.

·         İdare performans programı başlıklarına göre raporlama: İdare performans programındaki geçmiş yıllara ve tüm müdürlüklere ait verilerin istenilen başlıklar sorgulanarak raporlanmasını sağlar.

 

Raporlar demosu için tıklayınız.

8.   Faaliyet Raporunun Hazırlanması

 

Program üzerinden Faaliyet raporunu hazırlamak için ana sayfa ekranında iken “Birim Faaliyet Raporu” linkine tıklanır ve ilgili sayfaya geçiş sağlanmış olur. Birim faaliyet raporu ekranına geçiş yapıldığında karşınıza gelecek olan ekran görüntüsü aşağıdadır.

 

 

Düzenlemek istediğimiz performans programını seçerek ileri butonuna tıklayıp ilgili sayfaya geçişi sağlayabiliriz. Aşağıdaki ekran görüntüsü Faaliyet raporu düzenlemesini göstermektedir. Soldaki menüde Faaliyet raporunda olması gereken başlıklar yer almaktadır. Yazmak / Düzenlemek istediğiniz başlığı seçili hale getirerek içeriği görüntüleyebilirsiniz.

 

Açılan sayfa word programını kullandığı için bilgisayarınızda Microsoft word’ün yüklü olmasını gerekir.

 

Bununla ilgili ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.

 

 

Birim Faaliyet Raporu buradaki başlıkları kullanarak girilebilir. Sağ tarafta açılan word ara yüzünde bilgiler girilmeye başlanır. Kaydet butonuna tıklanarak bilgilerin kaydedilmesi sağlanır. Rapor almak için de Rapor butonuna tıklayarak girilen verilerin sol taraftaki başlıklar çerçevesinde word çıktısı olarak almanızı sağlar. Sistemde otomatik olarak oluşturulacak başlıklar da yer almaktadır. Performans Bilgileri başlığı altında yer alan Performans sonuçları tablosu ve Performans sonuçları değerlendirme tablosu otomatik olarak sistem tarafından doldurularak getirilmektedir.

 

Performans sonuçları tablosu yıl sonunu baz alarak gerçekleşme değerlerini ve hedef değerlerini kümülatif olarak ekrana getirmektedir. Göstergenin önceki yıl değeri varsa raporda bu bilgiyi de görebilirsiniz.

 

 

Performans sonuçları değerlendirme tablosu ise yıl sonunda kümülatif olarak gerçekleşen değerleri yıl sonu hedefleri ile karşılaştırarak hedef değerden sapma var ise sapma nedeninin yazılmasını ve oluşan tablonun raporda görünmesini sağlar.

 

Birim faaliyet raporu demosu için tıklayınız.

9.   İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması

 

İdare faaliyet raporu sadece sistem yöneticisi tarafından hazırlanabilir. Birim Faaliyet raporundan herhangi bir farkı yoktur. Buna ek olaraktan birimlerden kopyalama seçeneği yer almaktadır. İdare faaliyet raporunda birimlerin bazı başlıkları toplanarak tek bir veri olarak girilmek istenebilir. Sistem buna izin vermektedir. Örnek olarak birim faaliyet raporları tamamlandığında idare faaliyet raporundaki “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığını yazmak için elle yazmanıza gerek yoktur. Sayfanın başında bulunan “Birimlerden Kopyala” butonuna tıklanarak birimlerdeki tüm Faaliyet ve proje bilgilerini kopyalayarak bu başlık altına getirir. Düzeltme işlemi bittikten sonra kaydet butonuna basarak kaydetme işlemini tamamlayabiliriz.

 

İdare Faaliyet Raporunda Birim Faaliyet raporunda olduğu gibi performans sonuçları tablosu ve performans sonuçlarının değerlendirilmesi sistem tarafından otomatik olarak raporda tablo şeklinde yer alacaktır.

 

 

İdare faaliyet raporu demosu için tıklayınız.

 

10.   Birim Performans Programı Raporu

 

Birim performans Programı raporu ile sıfırdan bir performans programı oluşturabiliriz. Yazı ekranları faaliyet raporları ile aynıdır. Fakat burada yapmamız gereken bazı ek tanımlamalar olacaktır ki bunlar: Gösterge, faaliyet tanımlama ve faaliyet maliyetlerini girmek gibi işlemlerdir.

 

Bu kısımda Performans programında yer alan göstergeleri, faaliyetleri tanımlayabiliriz. Yukarıda Analiz başlığı altında da gösterge ve faaliyet tanımlamalarından bahsetmiştim. Buradan da aynı şekilde tanımlamalarımızı yapabiliriz. Birim performans programının içeriğini yazmak için de yukarıda faaliyet raporunda anlatıldığı gibi aynı yolu izleyerek sağ tarafta açılan word penceresi içine bilgileri giriyoruz ve kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz. Ekran görüntüsü aşağıdadır.

 

 

Performans göstergeleri ve faaliyetlerin tanımlanması bir sonraki başlık olan İdare Performans Programı raporunda açıklanmıştır.

 

Birim performans programı demosu için tıklayınız.

11.                    İdare Performans Programı Raporu

 

İdare Performans Programı Raporu tam anlamıyla idarenin performans programını oluşturmamızda bize yardımcı olmaktadır. İstenilen bilgilerin girilmesi ile Maliye Bakanlığının istemiş olduğu tüm tabloları bu rapor üzerinden alabilirsiniz. Burada Gösterge ve faaliyet tanımlama ve faaliyetlerin maliyet öngörülerini yapabilirsiniz. Bütçeyi oluşturabilirsiniz.

 

Verilerin giriş ekranı yukarıda anlatılan ekranlarla aynıdır. Gösterge ve faaliyet tanımlamak için ise Performans bilgileri başlığı altındaki tablo 1 kullanılacaktır. Bu tablo performans hedefi tablosu olup İdare performans hedeflerinin tanımlanmasını ve bu idare performans hedeflerine bağlı göstergelerin ve faaliyetlerin tanımlanmasına yardımcı olacak tablodur. Dilerseniz şimdi İdare performans programının nasıl hazırlanacağına bakalım.

 

Tablo 1 için ekran görüntüsü aşağıdadır.

 

 

Yukarıdaki sayfa hem bir rapor hem de bir tanımlama niteliğindedir. İlgili idare performans hedefi seçilerek bu hedefle ilişkili olarak faaliyet ve göstergelerde hemen altında yer alan butonlar sayesinde eklenebilir. Bu ekranlar yukarıda Analiz başlığında anlatılmıştır. Gösterge ve faaliyet detay ekranlarında nasıl eklenecekleri hangi parametreleri alacakları belirtilmiştir.

 

Başlıklar altında yer alan diğer tablolar raporlama amaçlıdır. Girilen gösterge ve faaliyetler ve bu faaliyetlerin maliyet öngörüleri maliye bakanlığının istediği formatta raporlanmaktadır.

 

Bu tabloları sırası ile inceleyecek olursak:

 

Tablo 2 Faaliyet Maliyetleri Tablosu

 

 

Tablo 3 İdare Performans Tablosu

 

 


Tablo 4 Toplam Kaynak ihtiyacı tablosu

 

 

 

Tablo 5 Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo

 

 

İdare performans programı demosu için tıklayınız.

 

12.                    Stratejik Plan Hazırlama

 

Stratejik plan tüm paydaş analizlerinin yapılması güçlü ve zayıf yönlerin tespiti, durum analizi ve stratejik amaç ve hedeflerin belirlenmesinin ardından tamamlandıktan sonra rapor olarak hazırlanacaktır. Bu aşamada stratejik planın sonuç halini sisteme girebiliriz. Stratejik planın sisteme girilmesi word ara yüzünü içeren ekranlardan yapılacaktır.

 

 

Sol taraftaki başlıklara tıklayarak içeriklerini görebilir ve düzenleme yapabilirsiniz.

 

Stratejik plan hazırlama demosu için tıklayınız.